Warsztaty historyczne w KSP - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty historyczne w KSP

W Komendzie Stołecznej Policji odbyły się ogólnopolskie warsztaty patriotyczno-historyczne pn.: „OKM 1940 Ostaszków- -Kalinin-Miednoje” dla licealistów z klas policyjnych. Kształtowanie wiedzy o historii Policji i etosie służby jest istotnym elementem edukacji przyszłych kandydatów do Policji.

Pliki do pobrania