Na tropie skarbów - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Na tropie skarbów

Policja zazwyczaj kojarzy się z walką ze światem przestępczym, z mandatami za przewinienia czy z profilaktyką. Mało kto widzi funkcjonariuszy w roli poszukiwaczy zaginionych skarbów, a przecież często to właśnie oni mają pierwszy kontakt z przeróżnymi drogocennościami, od naczyń z dawnych epok, poprzez obrazy, aż do części fasad z budynków czy elementów mostów. A ponieważ rynek antykwaryczny stale kwitnie, trzeba stale go monitorować, aby nasze narodowe dobra nie trafiły w nieodpowiednie ręce.