Pozostanie w naszej pamięci - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Pozostanie w naszej pamięci

– Odszedł na wieczną służbę nasz przyjaciel, insp. w st. spoczynku śp. Tadeusz Bereda. Cześć Jego pamięci. Odpoczywaj w spokoju – tymi słowami Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk pożegnał byłego zastępcę Komendanta Stołecznego Policji podczas ceremonii pogrzebowej w Legionowie. W uroczystości żałobnej z udziałem rodziny, przyjaciół i znajomych wzięli również udział: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, byli komendanci stołeczni Policji, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych KSP, policjanci i pracownicy stołecznego garnizonu oraz samorządowcy, z którymi przez wiele lat współpracował.

Pliki do pobrania