Policyjni sportowcy wyróżnieni - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Policyjni sportowcy wyróżnieni

W poniedziałek, 25 czerwca br., w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka z policyjnymi sportowcami, którzy w ostatnim czasie odnieśli znaczące sukcesy w uprawianych dyscyplinach. Wśród wyróżnionych brązową „Policyjną Odznaką Sprawności Fizycznej” byli: podkom. Aleksandra Szyszka z Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz sierż. Jakub Rywacki z KRP Warszawa IV.

Pliki do pobrania