Stołeczne obchody Święta Policji - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Stołeczne obchody Święta Policji

Podczas tegorocznych obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej stołeczni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody i nominacje na wyższy stopień służbowy. W podniosłej uroczystości udział wzięli Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.


Pliki do pobrania