9 miesięcy w statystykach - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

9 miesięcy w statystykach

W auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP im. K. Fuchsa w Piasecznie 11 października 2018 r. odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji odpowiedzialni za pion prewencji, kryminalny i logistyki przedstawili wyniki za pierwsze 9 miesięcy tego roku. W omawianym okresie odnotowano mniejszą liczbę popełnianych przestępstw z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie: bójka lub pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, rozbój, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia w porównaniu z analogicznymi miesiącami ubiegłego roku.

Pliki do pobrania