Akademia Zdrowia Bezpiecznego Seniora - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Akademia Zdrowia Bezpiecznego Seniora

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny wzrost populacji osób starszych. Wynika to z ze zmian demograficznych i spadku umieralności we wcześniejszych okresach życia. Ostatnie dekady to czas gloryfikacji młodości, sprawności i zabawy. Starość nie jest okresem przez nas wyczekiwanym, a wizerunek osoby starszej wiąże się z ustalonymi stereotypami, zazwyczaj negatywnymi. Należy to zmienić.

Pliki do pobrania