Policjanci na wielkiej majowej defiladzie - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Policjanci na wielkiej majowej defiladzie

W piątek, 3 maja, w 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej odbyła się w Warszawie wielka defilada Wojska Polskiego oraz służb mundurowych pod hasłem „Silni w sojuszach”. W tym roku funkcjonariusze Policji nie tylko zabezpieczali przedsięwzięcie, ale także po raz pierwszy wraz z żołnierzami przedefilowali wzdłuż bulwarów na Wisłostradzie. Wśród obserwujących defiladę były najważniejsze osoby w państwie, z Prezydentem RP na czele. Stołeczną Policję reprezentował nadinsp. Paweł Dobrodzej, Komendant Stołeczny Policji.
 

Pliki do pobrania