„Dojrzałe” instytucje budują bezpieczny świat - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

„Dojrzałe” instytucje budują bezpieczny świat

Podsumowaniem wspólnych działań i prezentacją nowoczesnych rozwiązań w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych zakończyło się czterodniowe spotkanie międzynarodowej grupy ekspertów z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Portugalii i Chorwacji, zorganizowane przez Komendę Stołeczną Policji przy wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Certyfikaty udziału w projekcie „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach programu UE Internal Security Fund – Police wręczył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek Chodakowski.

Pliki do pobrania