Podsumowano 2019 rok - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Podsumowano 2019 rok

Jak co roku w auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego w Piasecznie odbyła się odprawa kadry kierowniczej stołecznej komendy. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, podsumowano efekty policyjnej pracy za ubiegły rok.

 

Pliki do pobrania