Termomodernizacja budynków KSP - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Termomodernizacja budynków KSP

Zmniejszenie i racjonalizacja ponoszonych kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z zapewnieniem ciepła to główny cel prowadzonych w budynkach KSP prac termomodernizacyjnych. Pozyskanie znacznego dofinansowania ze źródeł pozaresortowych w ramach termomodernizacji pozwala więc zadbać o ekonomikę eksploatacji wysłużonych budynków, poprawić warunki lokalowe zatrudnionych oraz chronić środowisko naturalne – mówi naczelnik stołecznego Wydziału Inwestycji i Remontów Pani Agnieszka Zielińska.

Pliki do pobrania