Aktualności

Strzelanie 2021

09.03.2021 • Monika Nawrat

Stołeczni policjanci cyklicznie odbywają szkolenia strzeleckie. Jednym z obowiązujących szkoleń jest doskonalenie umiejętności strzeleckich. Wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, w lutym br. ruszyły szkolenia policjantów odbywające się na strzelnicy.

Zarówno policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę na ulicach garnizonu stołecznego, jak również ci, którzy wykonują szereg dokumentacji procesowej, szlifują swoje umiejętności strzeleckie. Podczas strzelań programowych, instruktorzy Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP sprawdzają celność i dynamikę strzelania szkolących się funkcjonariuszy. Udział w ćwiczeniach strzeleckich jest bardzo ważny, z uwagi na to,
że policjanci chociaż po części mogą odwzorowywać rzeczywistość, która może ich zaskoczyć.Niezależnie od rodzaju wykonywanej służby, każdy z policjantów ma obowiązek przystąpić do strzelania  nie rzadziej niż raz w półroczu. Obowiązkowe strzelania dzielą się na:

 • strzelanie statyczne nr 2,
 • strzelanie szybkie nr 12 i 13,
 • strzelanie dynamiczne nr 21,
 • strzelanie sytuacyjne nr 27.


Następnie z policjantami wszystkich rodzajów służb przeprowadza się w każdym półroczu sprawdzian strzelecki, po odbyciu strzelania programowego, na którym prowadzący zajęcia
weryfikują zdobyte umiejętności na poprzednich szkoleniach. Egzamin odbywa się w oparciu o strzelanie szybkie nr 13 (opisane w tabeli).
Z policjantami, posiadającymi uprawnienia do użytkowania broni gładkolufowej, karabinka automatycznego oraz pistoletu maszynowego, przeprowadza się także nie mniej niż raz w roku strzelania programowe.

Do jakich należą:

 • strzelanie z broni gładkolufowej nr 1,
 • strzelanie z pistoletu maszynowego nr 2,
 • strzelanie z karabinka automatycznego nr 2.
   

Po przeprowadzeniu powyższych strzelań, funkcjonariusze posiadający uprawnienia do użytkowania broni gładkolufowej, pistoletu maszynowego, karabinka automatycznego, muszą odbyć sprawdzian strzelecki w oparciu o w/w strzelania.Pamiętajmy, że przebywając na strzelnicy, w trakcie zajęć powinniśmy ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.Do naszych obowiązków należy:

 • kieruj broń wyłącznie w stronę kulochwytu,
 • rozpoczynaj strzelanie na komendę określoną przez prowadzącego strzelanie,
 • po zakończeniu strzelania okaż broń do przejrzenia i oddaj strzał kontrolny w kierunku kulochwytu,• w przypadku zacięcia broni, staraj się sam je usunąć zachowując zasady bezpieczeństwa, • po komendzie: „przerwij ogień”– natychmiast przerwij strzelanie, zdejmij palec z języka spustowego, ułóż go wzdłuż zamka, zabezpiecz broń, przyjmij postawę bezpieczną.

Kategorycznie zabrania się:

 • spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających, psychotropowych, środków działających podobnie
 • do alkoholu,
 • kierowania broni w stronę ludzi,
 • oddawania strzałów po komendzie „ przerwij ogień”,
 • strzelania do zwierząt,
 • strzelania do obiektów i urządzeń nie będących w obrębie pola tarczowego.

Dzięki umiejętnościom strzeleckim, mundurowi mogą po części odwzorować rzeczywiste sytuacje, które mogą na nich czekać podczas służby. Każdy z nas zresztą wie, jaka odpowiedzialność wiąże się z użyciem broni palnej.
Dlatego powinniśmy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa na strzelnicy i czerpać wiedzę od instruktorów, którzy dzielą się z nami swoim cennym doświadczeniem.