Aktualności

Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola

11.05.2021 • Sławomir Cisowski

Komenda Stołeczna Policji zorganizowała Konferencję Inauguracyjną Projektu „Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna", w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Ze względu na sytuację epidemiczną, przedsięwzięcie zrealizowano na platformie internetowej, a centrum konferencyjne, obsługujące ponad 150 prelegentów i uczestników, funkcjonowało w siedzibie Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

W konferencji wzięli udział funkcjonariusze policji i żandarmerii z Czech, Cypru, Estonii, Holandii, Słowacji, Węgier i Turcji oraz uczestnicy krajowi reprezentujący Policję, Straż Graniczna, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Żandarmerię Wojskową, Inspekcję Transportu Drogowego i Akademię Sztuki Wojennej, a także wyższe uczelnie i stowarzyszenia zawodowe. Gościem honorowym spotkania był nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, zaś uczestnikami dyrektorzy departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także pan Frank Arne Sandsund, przedstawiciel Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli i pani Anniken Kleven-Gasser, Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie oraz insp. dr n.med. Radosław Juźwiak – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego.
Witając uczestników lider projektu, nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Stołeczny Policji podkreślił, że: „Nasz cel jest ważnym elementem polityki budowania bezpieczeństwa publicznego. Stałe podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy funkcjonariuszy, dzięki uczestnictwu w profesjonalnym i efektywnym doskonaleniu zawodowym to gwarancja skuteczności w codziennej służbie.” Wykład inauguracyjny, poświęcony funduszom norweskim i EOG wygłosiła pani Małgorzata Zdrojewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA. W kolejnym panelu wystąpili reprezentanci partnerów projektu szkoleniowego, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, norweskiego Nasjonalt ID-senter oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Dotyczyły one zagadnień prowadzenia szkoleń z zakresu weryfikacji autentyczności i bezpieczeństwa dokumentów.

W ramach trzeciego panelu, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych przybliżyli uczestnikom zagadnienia obecnego stanu rejestracji ludności i zarządzanie tożsamością na Ukrainie, zaś przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przedstawili problematykę kształcenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ramach studiów podyplomowych. Podsumowaniem dnia było wystąpienie ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oparte na materiale dowodowym badanej sprawy, dotyczącej wytwarzania i wykorzystywania fałszywych tożsamości na zamówienie.

Drugi dzień konferencji poświęcony był problematyce prawnej, historii dokumentów tożsamości i aspektom praktycznym kontroli dokumentów oraz weryfikacji tożsamości. Projekt „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, jest realizowany przez Komendę Stołeczną Policji, w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Przedsięwzięcie wspierają Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 332 670 PLN, a czas realizacji obejmuje okres od kwietnia 2020 r. do listopada 2021 r.

Dzięki projektowi możliwe będzie przygotowanie funkcjonariuszy z całej Polski do realizacji kontroli dokumentów zgodnie z wymogami ustawy o dokumentach publicznych oraz wyposażenie ich w przenośne testery, przydatne w codziennej służbie. Na stronie internetowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP dostępna jest agenda konferencji oraz szczegółowe informacje na temat prelegentów, uczestników i Rady Naukowej, a także referowane na konferencji prezentacje.