Kontakt

Stołeczny Magazyn Policyjny

WYDAWCA:
Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl
Telefon:
(47) 72 33840
(47) 72 33841
(47) 72 33810

pok. 1229 oraz 1231

 

Redaktor naczelny: Mariusz Mrozek
Z-ca redaktora naczelnego: Ewelina Kucharska
Sekretarz redakcji: Anna Mieszkowska
Studio graficzne: Karina Pohoska

Zespół i współpracownicy:
Gabriela Putyra
Monika Nawrat
Edyta Adamus
Barbara Jamrozik

Fotografowie:
Piotr Świstak
Rafał Rutkowski
Marek Szałajski
Krzysztof Chwała
 

Drukarnia:
TOP DRUK sp. z o.o, sp.k.
ul. Nowogrodzka 151A
18-400 Łomża


UWAGA!

Niniejsza witryna jest własnością Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Nowolipie 2.
Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega obowiązującym przepisom prawa.
Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych wymaga podania źródła oraz imienia i nazwiska autora.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji (e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl).