Inspiruje nas przyszłość - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

Inspiruje nas przyszłość

Branża IT to dynamicznie rozwijająca się dziedzina techniki, łączy osiągnięcia informatyki i telekomunikacji. Liczą się w niej praktyczne, specjalistyczne umiejętności. Wbrew obiegowej opinii nie zawsze trzeba być dyplomowanym informatykiem, by w niej pracować. Potrzebny jest jednak „ścisły umysł”, zmysł techniczny i otwartość na nowe trendy. O życiu zawodowym w tej ściśle ukierunkowanej komórce w Policji rozmawiałam z naczelnikiem stołecznego wydziału teleinformatyki nadkom. Mariuszem Galardą.


 
Załączniki do strony