ABC zamówień publicznych - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

Strona znajduje się w archiwum.

ABC zamówień publicznych

Data publikacji 15.11.2017

Zakup wszystkich dostaw, usług i robót budowlanych, które potrzebne są do tego, aby jednostka mogła funkcjonować i wywiązywać się ze swoich zadań, opiera się na ustawie o zamówieniach publicznych. O tym, jak w praktyce przebiega postępowanie, wyjaśnia Robert Burasiński, starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania