Trofea rozdane - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Trofea rozdane

Od 8 do 10 lutego w Warszawie 65 drużyn z kilkunastu krajów wzięło udział w VIII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w piłce halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji. W ten sposób każdego roku funkcjonariusze różnych formacji upamiętniają tragiczną śmierć policjanta WWP KSP.


 

Załączniki do strony