Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w KSP - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w KSP

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to jedno głównych działań Komendy Stołecznej Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli (obok reaktywacji posterunków Policji oraz uspołecznienia roli dzielnicowego) służących zbliżeniu Policji do społeczeństwa. Ma ona na celu odzwierciedlać zagrożenia już zarejestrowane przez służby, wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli, służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych Policji oraz umożliwić wymianę informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.

Załączniki do strony