Z szefa w lidera - warsztaty dla kadry kierowniczej - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Z szefa w lidera - warsztaty dla kadry kierowniczej

Lider może być szefem, ale nie każdy szef jest liderem. Słowo lider wywodzi się z angielskiego czasownika „to lead” - przewodzić, prowadzić. To rola, która wymaga umiejętności budowania relacji a także inspirowania, motywowania i słyszenia ludzi. Dobra wiadomość jest taka, że można się tego nauczyć.


Załączniki do strony