Z życia garnizonu

Bezpieczeństwo lokalne - priorytet warszawskiej Policji

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 jest kontynuacją debat społecznych zapoczątkowanych w 2012 roku. Tak jak w latach poprzednich celem programu jest stała współpraca z miejscową społecznością, dzięki której policjanci dążą do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierają działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego.


 


Załączniki do strony