Huzarzy w Kuligowie - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Huzarzy w Kuligowie

W nadbużańskim Kuligowie 9 września po raz drugi odbyła się inscenizacja historyczna bitwy z 1920 roku. W tej znaczącej dla historii bitwie wzięli udział funkcjonariusze Policji Państwowej w szeregach 3 Szwadronu Huzarów Śmierci. Rekonstrukcji towarzyszył festyn rodzinny przygotowany m.in. przez Biuro Historii i Tradycji KGP oraz Komendę Stołeczną Policji. Obchody objęte były honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Załączniki do strony