O bezpieczeństwie z seniorami - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

O bezpieczeństwie z seniorami

Wykład dla seniorów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP odbył się w Szkole Głównej Handlowej. Spotkanie miało charakter edukacyjny zmierzający do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych. Współorganizatorami akcji byli: spółka Tramwaje Warszawskie oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Załączniki do strony