Jesteście w naszej pamięci! - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Jesteście w naszej pamięci!

Zgodnie z tradycją, na początku listopada nasze wspomnienia kierujemy do tych, których już z nami nie ma. Są wśród nich osoby szczególnie nam bliskie: członkowie rodzin, znajomi i koledzy. Są wśród nich także funkcjonariuszki i funkcjonariusze, którzy na służbie, a także poza nią, oddali swoje życie, aby strzec bezpieczeństwa. Byli ważną częścią policyjnej formacji, tworzyli jej historię i swoim postępowaniem dawali przykład do naśladowania kolejnym pokoleniom policyjnych adeptów.

Pliki do pobrania