Klucz do komisariatu w Raszynie wręczony - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Klucz do komisariatu w Raszynie wręczony

30 policjantów i pracowników cywilnych będzie pracowało w wybudowanym Komisariacie Policji w Raszynie. Nowoczesna siedziba posiada rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, dzięki którym zostały podwyższone komfort pracy i poziom obsługi interesanta. W uroczystym apelu, oprócz kierownictwa Policji, udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją oraz duchowieństwa.

Pliki do pobrania