Uhonorowano cichych bohaterów - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Uhonorowano cichych bohaterów

Komenda Stołeczna Policji, jako lokalna zbiorowość społeczna, otrzymała Odznakę Honorową PCK IV stopnia, za szczególny wkład w realizację humanitarnej misji Stowarzyszenia i jego rozwój. W imieniu jednostki akt nadania z rąk Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odebrał Komendant Stołeczny Policji. Za zasługi dla krwiodawstwa odznaczeni zostali również funkcjonariusze i pracownicy Policji stołecznego garnizonu.


Pliki do pobrania